Existuje pouze jediný iberský kůň: Pura Raza Espaňola - Juan Carlos Altamirano Macarrón

Sólo hay un caballo ibérico: el Pura Raza Espaňola – Juan Carlos Altamirano Macarrón

Před více než dvaceti lety jsem v Mexiku prováděl výzkum o koních, které si s sebou přivezli španělští dobyvatelé do Ameriky, a mí přátelé Griselle a Luis Antonio Loredo Hill, chovatelé španělských koní, mě a ještě pár dalších koňských přátel pozvali na svůj statek „La Calera“. Po obědě se pochopitelně začalo mluvit o španělských koních, tentokrát zejména o jejich původu. I když jsem měl výzkum už skoro hotový, dosud jsem nepublikoval žádné závěry, nicméně Luise Antonia jsem s nimi seznámil. Debata se rozvířila ve chvíli, kdy několik hostů prezentovalo názor, že původ PRE sahá tisíce let zpátky. Na obranu této prehistorické plemenné čistoty vzývali teorii o přirozeném vývoji, teorii Ryue D`Andradeho o vývoji koně Sorraia
a teorii o „zootechnické córdobské škole“, i když všechny v podstatě hlásají totéž.
Nepřekvapilo mě to, protože leta letoucí nebyla ani jiná teorie známá. Navíc se vždy našel nějaký autor, který PRE přiznával delší historii, než jakou doložili předchozí výzkumníci, čímž tento autor zdánlivě nabýval na důležitosti. Dokonce se hovořilo i o milionech let. Po těchto prohlášeních ze strany hostů se na mě hostitel Luis Antonio podíval a mně bylo jasné, že by chtěl, abych řekl něco o závěrech svých výzkumů, které ale s přednesenými názory neměly nic společného. Začal jsem tedy hovořit o nedávných kořenech tohoto plemene, popřel jsem tisíciletý původ, který se mu přiznává, a řekl jsem, že jde o plemeno vytvářené od poloviny 16. století křížením různých typů koní. Také jsem hovořil o historickém omylu, podle nějž je pony Sorraia předkem PRE a lusitánců, a o závažných dopadech tohoto omylu. Po této rozpravě na mě Luis Antonio i ostatní naléhali, abych výsledky svého výzkumu publikoval a seznámil s nimi veřejnost. Když jsem se pak vrátil do Španělska, práci jsem dokončil a vydal ji jako dnes již známou knihu Historia y origen del caballo espaňol (Dějiny a původ španělského koně).

Mí čtenáři také vědí, že po této knize jsem publikoval ještě 11 dalších a v několika z nich i v několika článcích jsem tvrdil, že pony Sorraia nemá s takzvanými „prehistorickými iberskými koňmi“ nic společného, ani že PRE nemá tisíciletou tradici, jak tvrdil Ruy D`Andrade a jeho následovníci. Vzhledem k nedostatku poznatků v dané době je pochopitelné, že tento autor razil tuto teorii, nicméně jsem přesvědčen, že kdyby znal důkazy, které dnes jeho vlastní teorii vyvracejí, byl by prvním, kdo by uznal svou chybu. Co už je ale méně pochopitelné, je
skutečnost, že i přes důkazy, které tuto teorii dnes a denně vyvracejí, se dosud najdou lidé, kteří ji hájí. Je možné, že s ohledem na to, jak dlouho považovali tuto teorii za pravdivou, je pro ně nyní obtížné přiznat chybu a napravit ji. Přesto je však
nepřijatelné a nepochopitelné, aby ji dál bránili, aniž by přinesli jediný důkaz o její pravdivosti. Před tisíciletími byli na Pyrenejském poloostrově koně, to je neoddiskutovatelné (a při současných důkazech to nikdo ani nepopírá), stejně tak je ale neoddiskutovatelné, že v té době neexistovala jednotná rasa, jak někteří dosud
tvrdí, aniž by pro to měli sebemenší důkaz. Je to stejné, jako kdyby si někdo přečetl v nějaké knize, že Země je plochá, a hájil tuto teorii i přes bezpočet důkazů o tom, že je kulatá.

Stejně tak i dnes, více než desetiletí poté, co se po celém světě vyjasnil původ PRE, v Portugalsku někteří autoři a chovatelé zastávají tisíciletou teorii „iberského
koně“ a vývoje z koně Sorraia jako Ruy D`Andrade. Ve své nejnovější knize El caballo lusitano: origen e historia (Lusitánec: původ a dějiny) jsem věnoval jednu
kapitolu tomu, co se dosud tvrdí o „iberském koni“. Myslím, že tím jsem dostatečně jasně osvětlil, že tyto teorie neplatí. Teprve před pár dny zveřejnil profesor Jaime Lira Garrido v časopise Molecular Energy článek, kde tvrdí, že jej překvapilo zjištění, že z analýzy vzorků mitochondriální DNA koní Sorraia vyplývá, že toto plemeno není tak staré, jak tvrdil Ruy D`Andrade a jeho následovníci, nýbrž že pochází ze středověku. Rovněž se dospělo k závěru, že PRE má díky svému smíšenému původu heterogenní genom. To je něco, co jsem tvrdil už v roce 1998 ve výše uvedené knize a co následovníci Ruye D`Andradeho odmítají přijmout jako fakt i přes důkazy, které přinesly genetické rozbory a písemné prameny.

Závěrem bych chtěl prohlásit, že existoval pouze jediný iberský kůň, kůň z Córdoby z 2. poloviny 16. století: španělský kůň, v současnosti známý jako Pura Raza Espaňola, z nějž prostřednictvím křížení vzešlo plemeno v současnosti známé
jako lusitánec.

Zdroj: Galope

 

 

 

Aktuality

Svod 30.6. 2016

Svod 30.6. 2016

Svod koní P.R.E. v ČR - den první 30.6.2016 - oblast Čechy

Školení rozhodčích CSWE + veřejný trenink TRAIL - 10.4. 2016

Školení rozhodčích CSWE + veřejný trenink TRAIL - 10.4. 2016